Application_Automotive_Shock Absorpční pružinová základna

Application_Automotive_Shock Absorpční pružinová základna

Aplikace manipulace s cívkou HongEr v automobilovém průmyslu
Aplikační produkt:
Pružinová základna tlumiče nárazů


Pružinová základna na tlumiči automobilů hraje roli podpory pružiny v tlumiči nárazů,

zabraňující posunu polohy pružiny během pohybu z posunu, což ovlivňuje použití závěsu.
Konfigurace zařízení podélné linky pružinové základny:

1. Podavač narážek pro odvíječ

2. Razítko s lisovnicí